kayıt

ibn hazm

  1. 1
    İbn hazm'ın kalemi haccac'ın kılıcından daha keskindir şeklinde dönemin ulemâsı arasında ifade edilmiştir. El-fasl önemli eserlerinden biridir.
    #478891 ifade fukarası | 4 hafta önce