kayıt

üçüncü yol

 1. 1
  ideolojik olarak iki kutuplu dünyada üçüncü bir kutbun ideolojik varlığını ifade eden tabir.
   
 2. 2
  Her zaman üçüncü bir yol vardır. O yol önümüzde açılmış bir yol değildir; o yol cüz’i de olsa bize verilmiş, kendisini doğru kullanmakla mükellef olduğumuz irademizle açılacak bir yoldur. O yol, sabrın, azmin ve istemenin yoludur. O yolu külli irade denizinden vücut kabına damlatılmış bir damlanın çalkalanışı açar.

  Mehmet Lütfi arslan
  #454218 muarrif | 3 yıl önce
   
 3. 3
  (bkz: the third way)
  #454228 zübdeialem | 3 yıl önce
   
 4. 4
  stratejik derinlik dergisinde birol akgün'ün çözüm olarak öne sürdüğü siyasal çıkış.o da osmanlı'yı uyarlayalım demiş .
  ...iktibas ...

  “Üçüncü yol” Avrupa solunun siyasi bir doktrin olarak soğuk savaş sonrası dönemde geliştirdiği bir
  kavramdır. 1980’lerde neo-liberal küreselleşme ve yeni sağ politikaların yükseldiği ve geleneksel devletçi sosyalizmin Sovyetlerin çökmesiyle birlikte ahlaki ve siyasi olarak zemin kaybettiği bir ortamda Antony Smith gibi sosyologlar ve Tony Blair gibi siyasiler vasıtasıyla geliştirildi. Amaç sıkışan Avrupa solu için piyasa eksenli yeni sağcı liberalizm ile sosyalizmin sosyal adalet ilkelerini uyuşturmak ve böylece geniş halk kitlelerine hitap ederek sol partileri iktidara getirmekti. Üçüncü yol projesi gerçekten en azından İngiltere için başarılı oldu ve Tony Blair bu sayede İşçi Partisi’ni zafere taşıyarak on yıl iktidarda kaldı. İngiltere siyasetinin ve akademiasının ürettiği üçüncü yol opsiyonunu, İslam dünyası için bugün ancak Türkiye üretebilir. Tarihsel birikimi, ekonomik başarısı, coğrafi ve kültürel yakınlığı, demokrasi ve özgürlük gibi çağdaş dünyanın değerleriyle olan tecrübesi, Sünni dünyasının parçası olması ve Arap Baharı sürecinde izlediği adil ve insani duruşu nedeniyle,Türkiye merkezli dini ve siyasi yaklaşımların Müslüman halklar açısından kabul edilebilirliği artmaktadır. Bu amaçla eğitim kurumlarımızı güçlendirmek ve felsefe, siyaset bilimi, İslami bilimler ile sosyoloji gibi alanlarda çalışanlardan oluşacak disiplinlerarası araştırma ve tartışma ekipleri kurmak elzemdir. İslam ülkelerinden gelecek araştırmacılara da açık olması gereken bu tür bilimsel çalışma merkezleri ve buralarda ortaya çıkacak eserler vasıtasıyla Türkiye yeniden bir epistemolojik merkez haline gelebilir.
  Özetle, Işidizm ve İranizm arasında sıkışan İslam dünyasını rahatlatacak siyasi çıkış stratejisi bir üçüncü yolun geliştirilmesine bağlıdır ve pratikte bu formülün özü İslam’ın radikal reformundan değil, geleneğin yeniden keşfedilmesi ve günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Türkiye’nin ve İslam dünyasının birikimi medeniyetimizin yeniden üretilmesi için bize yeter.
  ...iktibas ...
  #468856 kudüsbizimdir | 2 yıl önce