kayıt

fatiha

 1. 7
  Okunuşu
  1- Bismillahirrahmânirrahîm.

  2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
  3- Errahmânir'rahim
  4- Mâliki yevmiddin
  5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
  6- İhdinessırâtel müstakîm
  7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.
  amin.
   
 2. tümünü gör