kendini bilmek – dertli sözlük
insanoğlunun yapabileceği en büyük zanââttir!..
kendini bilen, yolunu bilir, yolunu bilen yürür evelallah..


--- iktibas ---

ilim ilim bilmektir
ilim kendin bilmektir
sen kendini bilmezsen
ya nice okumaktır

--- iktibas ---
"her insanda bir ilâhi isim daha fazla mütecellidir. ve insan ancak bu ismin tecellisi kadarınca nefsini bilecektir." (*)
tevazu sahiplerinin, erenlerin, dervişlerin sırrı olan erdemdir. kendini bilen kendini yargılayabilen olsa gerek. kendini bilen, rabbinin yaratmadaki amacını bilendir. allah kendini bilenlerden etsin bizleri.
anatomi öğrenerek elde edilebilecek ve marifetullah'a vesile olabilecek haldir. "çünkü teşrih ilmini (anatomi) bilmeyen, tıb ve hikmetten ve kendini bilmekten gafil ve hakk'ı tanımaya kavuşmaktan uzaktır. halbuki insanların çoğu onu bilmekte aldanmıştır. tahsil eden olursa, tıbta ihtisas yapmak için tahsil eder. yoksa marifetullah (allah'ı tanıma) için onu öğrenen metânet bulup, kendini tanımaya ve ondan hakk'ı tanımaya nâil olur." (*)