beyoğlu – dertli sözlük
osmanlıdan günümüze tarihi yarımadadan hep farklı olarak kalmıştır. ilk kaçakçılık buradadır, ilk meyhaneleri vb. mekã¢nlar ilk burada açılmıştır. istanbulun "modernleşme" sürecinin beyoğlundan başladığı konuşulur hep. çünkü ilk belediye, ilk opera, ilk sinema, ilk tiyatroda orda konumlandırılmıştır. eski adı yunancada karşı, yaka manasına gelen pera'dır.
1453'ten beri istanbul türklerin elindedir. bunun bir istisnası vardır. beyoğlu... beyoğlu başlı başına bir alem, devlet içinde devlet gibidir. üç kıta ve yedi deniz imparatorluğu dahi buraya hükmedemedi. beyoğlu imparatorluğun beyninde bir illet gibiydi. frengi illeti... şarkı yıkan bütün o hastalıklar buradan girdi. beyoğlu, garp emperyalizminin giriş kapısıdır. başta türk milleti olmak üzere şark milletlerini hakimiyetten mahkumiyete, efendilikten köleliğe düşüren düşman beyoğlu'na yerleşmiştir. dün imparatorluğun bağrına bir bıçak gibi saplanan beyoğlu'nun vazifesi henüz bitmemiştir. beyoğlu anadolu'nun göz nuru, alın terini, bel suyunu, türk millettinin, şark milletlerinin kanını emiyor.
anadolu'da komşusuna bir lokma ekmek vermeyen hacı ağa, beyoğlu'nda bir kumar masasının başında, bir fahişenin koynunda bıyıklarını bura bura, üç köyü birden harcar. beyoğlu, anadolu'nun göz nurunu, alın terini, bel suyu haline getirir ve içine çeker.
- osman yüksel serdengeçti -
belediye başkanı tv kanalının birinde kendinden geçmiş, akla ziyan açıklamalarda bulunmuş.
nutkum tutuldu: (http://www.youtube.com/watch?v=qkff2t0izg0&feature=youtube_gdata_player) (*)