anayasanın 4 üncü maddesi – dertli sözlük
t.c. anayasası 4. madde: "anayasanın 1 inci maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez."

anayasamızın katı anayasa olmasının müsebbib maddelerinden birisidir... 4. maddenin neden kendisini de korumadığı anlam veremediğim bir durumdur... doktrine göre, 4. madde: yorumundan yola çıkılarak kendisini korumaktadır...
anayasanın ilk üç maddesinin değiştirilemeyeceğini söyleyen madde. "bunu değiştiririz o zaman hehehe" diyenlerin karşısına anayasa mahkemesi çıkar ve değişikliğin anayasaya aykırılığı olduğu gerekçesiyle değişikliği iptal eder.

böylece bu maddenin de değiştirilemez olduğu ortaya çıkıyor.
hiçbir işe yaramayan madde. zira millet ekseri olarak yönetim şekli değişimi talep ederse bunun karşısında ne anayasa'nın ne babayasa'nın ne başka herhangi birşeyin duramayacağı çok açıktır.