yağmak – dertli sözlük
yer çekiminin etkisi ile gökten yere düşmek.

kelimenin kökü emir kipinde yağ'dır. ki bu aynı zamanda bir takım bitkilerden elde edilen ve akışkan özelliğe sahip koyu kıvamda sıvıdır. ve kelimenin anlamının kavranabilmesi için ikisi birlikte ele alınmalıdır.

yerden göğe yağmak gerçekleşmez. yandan yapılanada yağmak denilmez. yağmak illaki gökten yere olacak. ve akışkan bir özellikte bulunacak. bir tek kütle gibi değil -ki onun adı düşmektir- yeri incitmeden yapılacaktır.

yerçekimi ile düşen bir cisim hızını asla azaltmaz ve bir seviyeye kadar hızını sürekli arttırır. oysa yağmur taneleri yere belli bir hızla düşer ve acıtmaz. aynı yükseklikten bir taş düşse normal şartlarda düştüğü yeri delmesi gerekir. dolayısıyla yağmak yumuşak olmalıdır.

yani gökten yere yumşak iniş. ve fakat tüylerde ve pamukta bu şekilde iner gökten aşağı. o neden yağmak değil. iki sebepten:
1- imal edilme yerleri gök değil.
2- peşpeşelik yok. yani bir defalık olan bir tane olan yağmak ile açıklanmaz. ki yağmur kısa bir aralıkta yere düştüğünde yağdı denilmez. çiseledi denilir.

tüm bunlar çerçevesinde tanım:"(vurgula: gökte imal edilen bir çok şeyin, ard arda ve uzun bir zaman aralığında yeri incitmeden gökten inmesidir)."