kayıt

tıynet

  1. 1
    balçık, hammadde.
    insana yaradılıştan gelen huy, cibiliyet.

    örfün özü tıynettir.
    #421549 sır | 7 yıl önce