kayıt

zenon paradoksları

  1. 1
    ukde: Yonuzzade

    Parmenides'in felsefi doktrinini, çoğulluk ve değişimin, algılarımızın tersine, var olmadığını ve özellikle de hareketin sadece bir yanılsamadan ibaret olduğu desteklemek amacıyla Elealı Zenon tarafından ortaya atılmış paradokslar. *
    #476526 zübdeialem | 3 yıl önce