kayıt

kelime

 1. 3
  Allah'ın hitap ettiği her şeyin adı...

  Kur'ân'ı Kerim'de "kelime" çoğu yerde "cümle" manasına gelir. (Aslında biz aşinayız buna, kelime-i şehadet diyoruz ya hani, şehadet cümlesi yani..)

  Detaylı yazmak isterdim lakin söz uzar, ben birkaç örnek vereceğim meselenin iyice tahlil edilmesi gerektiğine dair.

  İlgili ayetler:

  Bakara 37: Derken, Âdem (vahy yoluyla) Rabbinden birtakım kelimeler aldı, (onlarla amel edip Rabb'ine yalvardı. O da) bunun üzerine tövbesini kabul etti. Şüphesiz O, tövbeleri çok kabul edendir, çok bağışlayandır.

  Bakara 124: Bir zamanlar Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle sınamış, onları tam olarak yerine getirince: Ben seni insanlara önder yapacağım, demişti. "Soyumdan da (önderler yap, yâ Rabbi!)" dedi. Allah: Ahdim zalimlere ermez (onlar için söz vermem) buyurdu.

  Al-i İmran 45: Hani melekler şöyle demişti: ''Ey Meryem! Allah, seni kendi tarafından bir kelime ile müjdeliyor ki, adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada da, ahirette de itibarlı ve Allah'a çok yakın olanlardandır.''

  Lokman 27: Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha ona katılsa, Allah'ın (kelimeleri) sözleri (yazmakla) yine de tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
  #26746 suleymanragip | 9 yıl önce
   
 2. tümünü gör