kayıt

fatiha

 1. 8
  anlamı
  1- Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

  2- Hamd o âlemlerin Rabbi,
  3- O Rahmân ve Rahim,
  4- O, din gününün maliki Allah'ın.
  5- Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti.
  6- Hidayet eyle bizi doğru yola,
  7- O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların
  ve o sapmışların yoluna değil.
   
 2. 7
  Okunuşu
  1- Bismillahirrahmânirrahîm.

  2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
  3- Errahmânir'rahim
  4- Mâliki yevmiddin
  5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
  6- İhdinessırâtel müstakîm
  7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.
  amin.
   
 3. 6
  tüm namazlarda okunduğu için anlamını çok iyi bilmek gerekir.
  #419294 fikirbabası | 5 yıl önce
   
 4. 5
  kuran'ı kerim'in hem özü hem de özetidir.
  #405433 malcolm | 6 yıl önce
   
 5. 4
  --- iktibas ---

  Allah a dua etmeyi değil, duayı Allah'a has kılmayı telkin etmektedir
  --- iktibas ---
  #385010 şua | 6 yıl önce
   
 6. 3
  mezar taşımda yazacak olan kelimelerden .
  (bkz: ruhuna el-fatiha )
  #24421 fakir_ | 7 yıl önce
   
 7. 2
  günde kırk defa okunması gereken sure.
  #7460 zuba zubuzaretta | 8 yıl önce
   
 8. 1
  kuran'ın ilk sûresi... "açan şey" anlamına gelmektedir... kuran'ın önsözü mahiyetindedir...
  #7458 adamın biri | 8 yıl önce