kayıt

milli kültür

 1. 1
  Milli kültür, milli ülküyü ve milli düşmanları öğreten kültürdür.
  --alıntı--
  "Okul demek öğretmen ve program demektir. Milli sevgiyle tutuşmamış öğretmen,
  milli kültür ve sevgi yerine beynelmilel (=evrensel) kültür ve insan kardeşliği fikrini
  vermeyi amaç edinmiş programlarla hiçbir şey olmaz. Milli kültür, milli ülküyü ve
  milli düşmanları öğreten kültürdür.
  Çocuk daha ilkokulda 'Büyük Türklük' düşüncesiyle yetiştirilir. Siyasi sınırlar dışında
  şu kadar Türk olduğunu öğrenir. Onları kurtarmanın kutlu bir dava olduğu onun gönlüne
  ateşten harflerle yazılır. Anayurdu sömürmekte olan Rus ve Çin'in milli düşman olduğu
  öğretilir.
  Böyle yapılmaz da çocuklar sosyalist ve hümanist safsatalarla, bütün insanların kardeş
  olduğu masalıyla yetiştirilirse bugün örneklerini tümen tümen gördüğümüz bir ahmaklar
  yığını peydahlanır ve on Türk büyüğünün adını saymaktan aciz olan güruh, tanınmış
  artistlerle profesyonel futbolcuların adını bülbül gibi saymakta eşsiz bir kabiliyet gösterir"
  Turancılık, milli değerler ve gençlik kitabı / Hüseyin N. atsız.
  #478770 already modern | 1 ay önce