kayıt

ahzab suresi 35. ayet

  1. 1
    Müslüman erkekler, müslüman kadınlar; mümin erkekler, mümin kadınlar; itaat eden erkekler, itaat eden kadınlar; özü sözü doğru erkekler, özü sözü doğru kadınlar; sabreden erkekler, sabreden kadınlar; gönlünü ibadete vermiş, haşyet duyan erkekler, gönlünü ibadete vermiş, haşyet duyan kadınlar; (Allah için) yardım yapan erkekler, yardım yapan kadınlar; oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar; iffetlerini koruyan erkekler, iffetlerini koruyan kadınlar; Allah’ı çokça anan erkekler, çokça anan kadınlar; işte bunlar için Allah büyük bir ödül hazırlamıştır.

    Allah Teala'nın mükafatlandıracağını vâd ettiği Salih erkek, Saliha kadın özelliklerinin bulunduğu ayet-i kerime.
    Ayetteki özellikleri kavramlar olarak özetleyecek olursak salih ve saliha kulda bulunması gereken 10 özellik: 1. teslimiyet 2. emniyet 3. itaat 4.sadakat 5. sebat 6.haşyet 7.infak 8.saimiyet 9.iffet 10.zikr    #480435 kafka | 5 ay önce