kayıt

dua

 1. 50
  Son umudum
  #482397 yellowhelmet | 9 ay önce
   
 2. 49
  Münasip organın tutuşması sonucunda başvurulan meditasyon aracı.
   
 3. 48
  Rabb'e yakarış. "Allah'ım günahlarımı kar ve dolu suyu ile yıka ve beyaz elbiseyi kirden temizler gibi kalbimi hatalardan arındır" (buhari, deavat, 39).
   
 4. 47
  Huzurun limanı.
  #481277 beyruni | 1 yıl önce
   
 5. 46
  (bkz: iktibas )
  hamd alemlerin rabbi olan Allah'a mahsustur.salat ve selam peygamberimize ve onun ailesine ve ashabına olsun.rahman ve rahim olan din gününün sahibi olan allah'a hamd olsun.yalnızca sana kulluk ediyor ve yalnızca senden yardım diliyoruz.bizi kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, sıratı müstakime ulaştır.gazaba uğrayanların ve sapanların yolundan bizi koru.
  gecenin karanlıklarını yarıp, sabahı ortaya çıkardığın gibi bildiğimiz ve bilmediğimiz tüm varlıkları ortaya çıkaran Rabbime sığınır,onun korumasını ister ve ona yalvarırız.yarattığı varlıkların her birinin kötülük ve şerlerinden,ortalığı karanlığıyla kuşatıp,çöktüğü zaman karanlığın kötülüğünden ve şerrinden,aklımıza, gönlümüze,kafa ve kalbimize düğümlenen her türlü; tutku,büyü,sihir,kötü üflemelerin,telkinlerin,beyin yıkamaların kötülüklerinden ve şerlerinden,kıskançlıkla zarar vermeye çalışan, çekemeyenlerin kendilerine ve başkalarına yapabilecekleri her türlü kötülük ve şerlerden allah'a sığınırız.
  insanların hayat programını çizen Allah'a yalvarır,o'na sığınırız.insanların tek idarecisi ve mülkün gerçek sahibi olan Allah'a.her varlığın boyun eğeceği,kul olacağı insanların gerçek ilahına sığınıp, onun korumasını ve yardımını isteriz.usanmaksızın defalarca kötü kuruntular fısıldayan,şüpheye düşüren her sinsi kötülük telkin edenlerin şerrinden ki onlar;insanların kalplerine ve gönüllerine devamlı kötü düşünce ve kuruntular atarlar.bu şeytanca işi yapan insanlardan da olabilir,cinlerden de.hepsinin vesvesesinden,şüphe tohumlarından allah'a sığınırız.
  rabbim,şeytanların kışkırtmalarından,tüm kötü dürtülerin tahriklerinden sana sığınırız.rabbim,onların bize yaklaşmalarından,yanımızda bulunmlarından sana sığınır,senin korumanı isteriz.
  rabbimiz,bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi, hakikatten bir daha saptırma ve bize rahmetini bağışla.sensin hakiki lütuf sahibi.rabbim,bize dünyada iyilik ver,ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru.rabbim,bize mağfiret et,günahlarımızı affet,söz ve davranışlarımızdaki,yaşantımızdaki,işlerimizdeki aşırılıkları bağışla.emrinde ve dininde ayaklarımızı (irademizi ve bedenimizi) sabit kıl.bizleri hakikati inkara şartlanmış olanlara karşı üstün kıl.
  rabbimiz,unutursak veya hayata düşersek bizi sorumlu tutma.rabbimiz,bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme.rabbimiz, bize gücümüzün yetmetmediği işler de yükleme.bizi affet,bizi bağışla.sen bizim mevlamızsın.kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.allahım sana güvendik.bizi zalim bir millet ile sınama.rahmetinle bizi inkarcılardan kurtar.
  rabbim,bize hikmet ver ve bizi iyiler arasına kat.bizi, sonradan gelecekler içinde iyilikle anılmayı nasip eyle.bizi,naim cennetinin varisi kıl.insanların diriltilecekleri gün bizi mahcup etme,rezil etme,belaya ve azaba uğratma.Rabbimiz,bizi ve bizden önceki imanlı kardeşlerimizi bağışla.kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kötü düşünce,kin bırakma.rabbimiz şüphesiz sen,çok şefkatli ve merhametlisin.
  rabbimiz,bize nesillerimizden göz nurları bağışla ve bizi muttakilere öncü eyle.rabbimiz,bize mülkten nasip verdin ve bize olayların hakikatini de öğrettin.gökleri ve yeri yaratan rabbimiz,sen dünyada da ahirette de bizim velimizsin.bizi müslüman olarak öldür ve salihler arasına kat.
  rabbim,bizi dahil edeceğin yere hoşnutluk ve esenlikle dahil et,çıkaracağın yerden de hoşnutluk ve esenlikle çıkar,bizi destekleyecek bir güç ver.rabbimiz,tarafından bir rahmet ver ve işimizden bizim için bir muvaffakiyet hazırla,içinde bulunduğumuz durumdan çıkış için bir kurtuluş yolu hazırla.
  rabbimiz,üzerimize sabır yağdır ve yürekten sana bağlanan kimseler olarak canımızı al.rabbimiz,bizi ve soyumuzdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle.rabbim,duamızı kabul eyle.bütün bir hayatın sorgulanacağı hesap gününde bizi,annemizi,babamızı ve tüm mü'minleri bağışla.
  allah'ım emrinde,dininde sebat etmeyi,doğruluğa azmetmeyi,nimetine şükretmeyi,sana güzel ibadette bulunmayı talep ediyor,doğruyu konuşan bir dil,eğrilikten uzak bir kalp diliyoruz.allah'ım, her çeşit şerden sana sığınırız.bilmekte olduğun bütün hayırları,iyilikleri senden istiyor,yine bilmekte olduğun günahlarımızdan af diliyoruz.Allah'ım, senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri yapmayı diliyoruz.Cehennemden ve cehenneme götürecek söz ve davranışlardan da sana sığınırız.
  rabbimiz bizi, nezdinden göndereceğin bir ruh ve garazsız (kötü kasıt,kin), ivazsız (yaptığından bedel, karşılık, menfaat,çıkar beklemeyen) senin muhabbetine ulaştıracak bir marifetle ( vasıta,ilim,bilgi) teyit buyur,kuvvetlendir,sağlamlaştır.kalbimizde doğrudan ya da dolaylı olarak,senin rızana ulaştırmayacak,sevgiler varsa onları sil,temizle.havass-ı zahiremizi ve batınamızı(tatmak,görmek...gibi duyularımızı ve hayal,hafıza,duygularımızı) senin emrine muhalefetten muhafaza eyle.bizi,nefislerimizle başbaşa bırakma.
  allah'ım,bizi amellerin en iyisine ve ahlakın en iyisine ilet.amel ve ahlakın en iyisine ancak sen hidayet edebilirsin.Amellerin kötüsünden ve ahlakın kötüsünden bizi koru.davranış ve huy kötülüğünden ancak sen koruyabilirsin.
  allah'ım senin kolay kıldığından başka kolay yoktur.bir sensin,dilersen zorları kolaylaştıran.allah'ım kur'an ile bize rahmet et.onu bize rehber kıl,nur ve hidayet kıl.allah'ım ondan unuttuklarımızı bize hatırlat,bilmediklerimizi de bize öğret.gece,gündüz onun tilavetiyle bizi rızıklandır,lütuflandır.onu bize delil kıl,alemlerin rabbi olan allah'ım.
  rabbim,günahlarla aramıza engel olacak kadar korkundan,haşyetinden hisse ver,bizi emrettiklerine uyarak, yasakladıklarından kaçınarak sana itaat ve kulluk ile cennete ulaştır.dünya musibetlerini kolay gösterecek imânı,iradeyi ver allah'ım.
  yaşattığın müddetçe;kulaklarımız,gözlerimiz ve kuvvetimizden,sıhhatimizden yararlandır,ölümümüze kadar onları devamlı kıl.müslümanlara zulmedenlerden öcümüzü sen al,bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et.bize acımayanları üzerimize musallat etme.bizleri,dinimizde musibete uğratma.dünyanın rahatına dalarak,istek ve arzularını din haline getiren,dinini gösteriş,riya ,çıkar,menfaat vasıtası haline getirenlerden eyleme.dünyayı; en büyük gaye,düşünce,bilgi ve ilmimizin sonu kılma.
  allah'ım sıkıntı ve kederden,acizlikten,iş yapamamak ve tembellikten,korkaklık ve cimrilikten,borç altında kalmaktan ve insanların baskısından sana sığınırız.allah'ım bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan,kabir sorgusu ve azabından,cehennem ateşi ve fitnesinden sana sığınırız.allah'ım günahlarımızın kirini bizden kar ve buz suyuyla yıka,kalbimizi de beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi günahlardan temizle.bizimle günahların arasını,doğu ve batı arasını uzaklaştırdığın gibi uzaklaştır.
  allah'ım bizim için bağışlamadığın bir günah,açıp sevince çevirmediğin bir üzüntü,ödemediğin bir borç bırakma.gerek dünya gerekse ahirete ahirete ait, senin hoşnut olduğun her ihtiyacımızı karşıla,merhametin kaynağı olan allah'ım
  vermiş olduğun nimetlerin elimziden çıkmasından,beklenmedik felaket ve musibetlerden,gazabının her türlüsünden ancak sana sığınırız.Rıfkı,şefkati,merhameti ve mülayemeti,ölçülü olmayı,olumlu davranışları şiar edindir bizlere.Hayatıyla,yaşantısıyla hakikatin şahitleri olanlardan eyle bizleri.
  allah'ım şu anda ve gelecekte ;bildiğimiz,bilmediğimiz peygamberimizin(sav) istemiş olduğu her hayrı ve iyiliği senden istiyoruz.yine peygamberimiz( sav)'in sana sığınmış olduğu tüm şer ve kötülüklerden bizde sana sığınıyoruz.
  amin.
  #475601 piyade | 4 yıl önce
   
 6. 45
  Rabbim Hayati bizim icin, hakkında seni arayıp bulmanın vasıtası, ölümü rahmetine kavuşmanın basamağı eyle.
  #463648 elfida | 6 yıl önce
   
 7. 44
  Şaire göre; Eller karıncalanıyor, yıldızlar avuçta, gök parçalanıyor. Bana göre ise, ellerin görevini ifa edip yapacak bir şeyi kalmamış olması üzere açılışıdır. Şairane bir deyiş değil ama en nihayetinde ben şair değilim.
  #463268 imrahor | 6 yıl önce
   
 8. 43
  ben duanın kabul edilmemesi kaygısı taşımam. içimde dua etme isteğinin olmaması kaygısı taşırım.
  {hz. ömer r.anh}
  (aynen böyle düşünüyorum ve katılıyorum.)
   
 9. 42
  avuçlarımızın içine, 10 parmağımızın arasına tüm dünyayı sığdırandır.
  iste diyor rabbim, iste. her şey avuçlarında iste ki vereyim. dualarınızı kullanmayı öğrenin. dünya malına göz dikmeden hakkınızda hayırlı olanı isteyin. *
   
 10. 41
  Sığınaktır.
  #455299 ESra ReNGiz | 6 yıl önce
   
 11. 40
  İnananarak yapılması gerekendir.

  "Senin inanmadığın bir şeye melekler neden Amin desin"
  Nureddin Yıldız
  #454044 beyruni | 6 yıl önce
   
 12. 39
  Kişinin yüce Allah'a günahlarını itiraf; pişmanlık ve salih amellerini arz ederek maddi manevi isteklerde bulunması.
  #453718 Ayrıntı Memuru | 6 yıl önce
   
 13. 38
  İkiye ayrılır:
  1) fiili dua
  2) kavli dua
  #453706 beyruni | 6 yıl önce
   
 14. 37
  yine ufka sinayaller gönderen güzel mi güzel bi bilgi;
  iktibas

  dua bir ubuduiyettir.
  meyveleri ahirettedir.
  dünyevi maksatlar ise o nevi dua ile ibadetin vakitleridir, maksatları gayeleri değil.
  yağmur namazı ve duası bir ibadettir. yağmursuzluk o ibadetin vaktidir.
  yoksa ibadet ve dua yağmuru getirmek için değildir. *
  ----
  #451510 zübdeialem | 6 yıl önce
   
 15. 36
  bir arif nihat asya şiiri.

  --- iktibas ---

  Biz, kısık sesleriz... minareleri,
  Sen, ezansız bırakma Allah’ım!
  Ya çağır surda bal yapanlarını,
  Ya kovansız bırakma Allah’ım!
  Mahyasızdır minareler... göğü de,
  Kehkeşansız bırakma Allah’ım!
  Müslümanlıkla yoğrulan yurdu,
  Müslümansız bırakma Allah’ım!
  Bize güç ver... cihad meydanını,
  Pehlivansız bırakma Allah’ım!
  Kahraman bekleyen yığınlarını,
  Kahramansız bırakma Allah’ım!
  Bilelim hasma karşı koymasını,
  Bizi cansız bırakma Allah’ım!
  Yarının yollarında yılları da,
  Ramazansız bırakma Allah’ım!
  Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü,
  Ya çobansız bırakma Allah’ım!
  Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız;
  Ve vatansız bırakma Allah’ım!
  Müslümanlıkla yoğrulan yurdu,
  Müslümansız bırakma Allah’ım


  --- iktibas ---