kayıt

vahşi

  1. 1
    Hz. Hamza'yı şehid eden kişi. Daha sonra Müslüman olmuşsa da Efendimiz tarafından gözüne fazla görünmemesi istenmiştir. Bir görüşe göre Efendimizi gördüğü için sahabedir ve çok yüksek bir makamdadır. Aksini söyleyenler de vardır. Doğrusunu Allah bilir.
    #453231 dertli dolap | 6 yıl önce