kayıt

muaviye

 1. 3
  resulullah zamanında yaptığı güzel işleri maalesef siyasetteki hırsıyla yok etmiş, hz. ali'ye karşı haksız bir mücadeleye girişmiş, devletinin her cuma hutbesinde hz. ali'ye lanet okuttuğu ve uydurma hadisler türetmesi adeta tüy diken olaylar.
  #480899 savasasik | 2 yıl önce
   
 2. 2
  malumdur ki, fetih suresi 29.ayetin ikinci kısmı sahabelerden bahseder ve ayetin sonunda onlar için mağfiret ve büyük bir mükafat olduğu buyrulur. buradan açıkça anlaşıldığı üzere ayet ilerde sahabeler arasında fitneler vasıtasıyla büyük kusurlar olacağını ve bu kusurların af olacağına işaret eder. yani sahabe efendilerimiz'in ileride bir tür hilafet saltanat kavgasına dönüşecek ve hz. ali karşıtlarının hataya düşeceği savaşlardaki kusurlarının af edildiği ayet ile sabittir. dolayısıyla bizim üzerimize, haşa, bu zatları eleştirmek tenkit etmek düşmez.

  hz. muaviye de cebrail aleyhisselam'ın tensibiyle vahiy katibi yapıldığı için bugün okuduğumuz her bir kur'an harfinden onun defterine sevap yazılır.

  kendisi tebük ve huneyn harbine de katılmıştır. hep aklıma gelir, biz bu bozuk kalplerimizle o dönemde yaşasaydık değil tebüğe katılmak, münafıklar gibi peygamber efendimiz'in arkasından konuşanlardan olurduk. hafazanallah.

  hakkındaki rivayetler;

  -----------------------------------

  Ebû İdris el-Havlânî anlatıyor: "Ömer İbnu'l-Hattâb (radıyallahu anh), Umeyr İbnu Sa'd'ı Humus valiliğinden azledince yerine Hz. Muâviye (radıyallahu anh)'ı tayin etti. Halk:

  "Umeyr'i azledip Muâviye'yi mi tayin etti?" diye mırıldandı. Umeyr (radıyallahu anh):
  "Muâviye'yi hayırla yâdedin. Zira ben Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın: "Allahım, onunla (insanlara) hidayetini ulaştır!" dediğini duydum!" dedi. (Tirmizî, Menâkıb)

  Tirmizî'de gelen ve müteakiben 4480 numarada kaydedilen bir başka rivayette Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Hz. Muâviye'ye şöyle dua etmiştir:

  "Allahım, onu (İnsanlara) hidayet edici ve kendisini de hidayete ermiş kıl, onunla (insanları) doğru yola sevket."

  Hz. Muâviye (radıyallahu anh) Ebû Süfyân'ın oğludur. Annesi Hind Bintu Utbe'dir. Hz. Muâviye, babası, kardeşi Yezid ve annesi, Mekke Fethi'nde Müslüman olmuşlardır. Kendisi, Umretu'l-Kaza yılında Müslüman olduğunu, annesinden ve babasından Müslümanlığını gizlediğini, dolayısıyla Fetih senesinde Resûlullah'la (asm) Müslüman olarak karşılaştığını söylemiştir.

  Hz. Muâviye, Huneyn gazvesine Resûlullah'la (asm) birlikte katılmıştır. O da müellefe-i kulubtan sayılmış, babası gibi 100 deve ve 40 okiyye almıştır. İslam'a daima sadık kalmıştır. Hz. Muaviye (ra) vahy katibidir. Vahy katibliğine alınması, Cebrâil aleyhisselâmın bildirmesi ile olmuştur. Hz. Cebrâil’in getirdiği Kur’ân-ı kerîmi ve Peygamberimiz (asm)’in mektublarını yazardı.

  Hz. Muâviye (ra) Huneyn gazâsında Resûlullah’ın önünde babası ile birlikte kahramanca çarpıştı. Tebük gazvesine katıldı. Vedâ Haccında bulundu.
  --------------------------------------------
  #480831 münkesir | 2 yıl önce
   
 3. 1
  Peygamberimiz döneminde yaşamış bir kişi. oğlu yezid.oğlu peygamberimizin torunu hz hüseyini öldüren kişi. İslam tarihi kaynaklarında yezidin içki içen biri olduğu da yazıyor.kendisi de hz aliye isyan edip islam devleti içinde pek çok siyasal soruna sebeb olan birisi.