kayıt

nefes

 1. 1
  her an alıp verdiğimizdir.
  #11685 fikirbabası | 10 yıl önce
   
 2. 2
  sayılıdır.her an kaybettiğimiz bir şey aslında.*
  #11687 formulacı | 10 yıl önce
   
 3. 3
  "sen uyursan ölürsün. sen de ölürsün. sen de ölürsün. sen uyursan herkes ölür! "

  küfürü bol ama sansürlenecek sahnesi olmayan yani izlenebilir bir film. (bkz:yönetmen levent semerci & güneydoğudan öyküler(hakan evrensel))
  #11711 devrimci derviş | 10 yıl önce
   
 4. 4
  başarılı bir asker filmidir. birçok sahnesi akıllara kazınmıştır. dağ karakolundaki askerlerin hayatlarından mesajlar içeren sözlü kesitler sunulmuş, zemin geniş tutulmuştur. gerçi, şehit olan askerlerin genelde yoksul olduğu gerçeğine tam riayet edilmemişse de film hikayesi ve tekniğiyle halkın nabzında bir karşılık buldu. vatandaş kendini filmde gördü.
  #17175 şatov | 10 yıl önce
   
 5. 5
  birçok tanıdığımın pkk'ye değil direkt kürt kardeşlerimize olan öfkesini arttırmış filmdir. final sahnesi ağlatandır.
  #17193 setenay | 10 yıl önce
   
 6. 6
  alıp verdiğimiz nefesi saymak, yıldızları saymak kadar imkansızdır.ancak yıldızların da yaratıcısı olan allah yarattığı yıldızların da nefesimizin de sayısını bilir.
  #23597 formulacı | 9 yıl önce
   
 7. 7
  en önemlisi en sonuncusu olan yaşam kaynağımız.
  #31118 sıfır.yedi | 9 yıl önce
   
 8. 8
  allah'ın bize kendi ruhundan üflemesidir.
  #31121 kötü adam | 9 yıl önce
   
 9. 9
  alıp- vermesi bedava olan tek şey belki de.
  #402834 dertli gözlük | 8 yıl önce
   
 10. 10
  sayılı olan oksijen.
  #402840 doktrin | 8 yıl önce
   
 11. 11
  kıymetini bilmediğimiz, en ucuz ama en değerli anlık hareket.
  #402865 abd aziz | 8 yıl önce
   
 12. 12
  yaşam için olmazsa olmazdır
  #402879 sfsevim | 8 yıl önce
   
 13. 13
  --- iktibas ---
  Aldığımız nefesin ne kadar hakkını veriyoruz?
  Daima tefekkür halinde olmamız gerek...
  --- iktibas ---
  #408625 haya | 7 yıl önce
   
 14. 14
  Sâlikin yaşadığı yoğun tasavvufî halin hafiflemesi neticesinde duyduğu ferahlık, ayrıca velîlerin himmeti gibi anlamlarda kullanılan tasavvuf terimi. Ayrıca Dinî-tasavvufî Türk edebiyatında nefes genellikle Bektaşî ve Alevîler’in görüş ve düşüncelerini dile getiren manzumeler olup “dua” anlamında kullanılmıştır. Zaman içinde Sünnîler’in tekkelerinde makamla okunan dinî manzumelere “ilâhi” denilmesi yaygınlaşınca anlam daralmasına uğrayarak Alevî ve Bektaşîler’in cem âyinlerinde, ikrar ve kurban âyinlerinde ve diğer dinî toplantılarda okudukları manzumeler için de ilâhi karşılığı olarak “nefes” kullanılmıştır.
  #455770 yeye | 5 yıl önce
   
 15. 15
  herşeyin en temeli ve olmazsa olmazımız