kayıt

ihlas

 1. 1
  (bkz: ihlas suresi)
  #9587 b@ytr | 8 yıl önce
   
 2. 2
  samimi olmak, dine içten bağlanmak, dinin esaslarını sırf allah rızası için uygulamak, her türlü hurafe ve batıl inançlardan samimiyetle arınmaktır.
  #9591 b@ytr | 8 yıl önce
   
 3. 3
  kırmızı kitapların %90'ında anlatılan şey...
  islamın özü...
  samimiyet şiarı...
  #9635 mimravav | 8 yıl önce
   
 4. 4
  zamanımızda en çok muhtaç olduğumuz hayat iksiri. bediüzzaman'ın harika ifadesiyle: «velâyet yollarının ve tarikat şubelerinin en mühim esası, ihlâstır. Çünkü ihlâs ile hafî şirklerden halâs olur. ihlâsı kazanmayan, o yollarda gezemez.»

  allah'ım, ne olur ihlaslı eyle bizi.. her daim..
  #17761 suleymanragip | 8 yıl önce
   
 5. 5
  allah'ı görüyormuş gibi ibadet etme ve davranışlarda bulunma hali.
  #17773 elfida | 8 yıl önce
   
 6. 6
  Sır. Melek bilmez yazsın, şeytan bilmez bozsun.
  #398752 aczserhi | 6 yıl önce
   
 7. 7
  samimiyet. amelin, öfkenin, hayatın ve dahi her şeyin allah rızası için olması. ihlas olmadıktan sonra, ibadetin, amelin, ilmin, öfkenin hiçbir şeyin kıymeti kalmıyor. sadece nefsi palazlandırıyor. şeytana hizmetkâr kılıyor. ancak ihlas sahipleri şeytanın şerrinden kurtuluyor.
  hikmete ulaşmak, sadece ilmiyle amil olmakla bitmiyor. hikmete ulaşmak, hakkıyla tefekkür etmek ve ihlasla amel etmekle gerçekleşiyor. *

  --- iktibas ---

  İblis, “Rabbim! Beni azdırmana karşılık, andolsun ki yeryüzünde kötülükleri onlara güzel göstereceğim, içlerinde ihlâsa erdirilmiş kulların hariç, onların hepsini azdıracağım” dedi. (hicr suresi 39-40)

  --- iktibas ---
   
 8. 8
  İhsan kelimesi meşhur Cibril hadisinde "İhsan Allah'ı görüyormuşcasına ibadet etmektir.Zira sen Allah'ı görmesen de Allah seni muhakkak görür" diye tanımlanır.
  #443901 kelebek | 4 yıl önce
   
 9. 9
  ibadetin ruhu ihlastır. ihlas ise yapılan ibadetin yalnız emredildiği için yapılmasıdır.*
  #444792 zübdeialem | 4 yıl önce
   
 10. 10
  ha (ح) harfi ile yazılırsa "müşteriyi aldatma" veya "iflas etme" manalarına gelir.

  kaynak: ferit devellioğlu, osmanlıca türkçe ansiklopedik lugat


  (bkz: ihlas holding)
  #477877 münkesir | 5 ay önce
   
 11. 11
  her amelin gayatul gayatı budur. namazdan gaye de budur, sünnetten gaye de budur. rüku dan maksad budur, şavttan, tavaftan maksat budur. bu maksad girmişse artık illete ihtiyaç yoktur.

  ihlas, yapılan şeyin ancak rabbin rızası ve emri olduğu için yapılmasıdır. her ibadetin hiçbir neticesi olmasa bile, hiçbir hikmeti olmasa bile, ihlas yeterli ve kafi bir netice ve hikmettir.
  demek en büyük fayda ve hikmet dahi ihlastan ali değildir.
  hem demek bütün maksadlar ve hikmetler birleşse ihlastan aziz değildir.
  hem demek birşeyin yapılması için ihlas aranması zaruridir.
  hem demek ihlas olmazsa en büyük zannedilen amel zayi ve zail olmuştur.
  hem demek ihlas ile alem ayakta kalır, ne ilim ve hatta ne ibadet, ihlas olmazsa necat vermez, hebaen gitmiştir.
  hem demek ihlas bir sırr-ı azim-i ubudiyettir.
  hem demek ihlas ile islam olur, ihlassız islam olmak ancak bir aldanmacadan ibaret, suri bir riyakarlıktır.
  hem demek ihlas ile bir zerre amel, batmanlarla ihlassız olandan üstündür.
  hem demek o sebeple ihlaslı ama az amel eden insanlar çok büyük alimleri geçerek velayete ve makam-ı muhabbete erişmişler. bazı bir büyük alim, bir müzezzin kadar itibar görmemiş.
  hem demek ihlas şudur denilmez, şundadır da denilmez, ''inşaallah şunun ile ihlasa erişirsin'' denilir.
  ''Helekel âlemun illel âmilûn, helekel âmilûn illel âlimûn, helekel âlimûn illel muhlisin. El muhlisîne alâ hatarin azîm.'' sırrınca medar-ı halas ve necat sadece ve sadece ihlas iledir.

  o zaman ''Allahümmecalna min ibadikel muhlisinel muhlasin'' daim demeli.
  #477912 eren | 5 ay önce
   
 12. 12
  Samimiyet
  #477937 melike | 5 ay önce