kayıt

medeniyet ve musiki

  1. 1
    özellikle musiki ile ilgilenen üstadlar, medeniyet ile musiki ilişkisine değinirler. musikinin, medeniyetin yapı taşlarından biri olduğunu, musiki kültürünün gelişmesi ve yozlaşmasının medeniyete olan etkisinden bahsederler. hatta o kadar ki, bir devletin musikisi bozulmuş ise, o devletin bozulduğuna işaret edilmektedir. bu düşünceler, ahmet hamdi tanpınar'ın şu cümlesiyle de desteklenir.

    "bizim musikimiz kendi içinde değişene kadar hayat karşısında vaziyetimiz değişmez, çünkü onu unutma ihtimali yok"
    #410551 lacivert | 5 yıl önce
     
  2. tümünü gör