şehit – dertli sözlük
arapça kökenli bir kelime olup, yaşadığı zamana şahitlikte bulunan kişi demektir. islami ıstılahta ise allah yolunda mücadele ederken öldürülen kişilerin adıdır.
mehmet akif ersoy'un 'ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber, sana ã¢ğã»şunu açmış duruyor peygamber' demesine vesile olan kişi.
herkese nasıp olmıyacak mertebedir..şu sıralar fılıstın halkı bu şerbetten ıcme yarısına gırmıslerdır..
rahmân ve rahîm olan allah'ın adıyla;

- allah yolunda öldürülenleri sakın ölü zannetme! bilakis onlar rableri katında diridirler ve rızıklanırlar. (hem de) allah’ın kendilerine lütfettiği (şehitlik rütbesi)ne kavuşmaları sebebiyle sevinç içerisindedirler. arkalarından henüz kendilerine (şehit olarak) katılmamış olanlara da, hiçbir korku ve üzüntü olmayacağını müjdelemek isterler. [âl-i i̇mrân suresi ~ 169-170] *

de ki; «bizim için beklediğiniz sonuç iki iyiden, yani zaferden veya şehit düşmekten biri değil mi? biz ise allah'ın sizi ya doğrudan doğruya kendi tarafından ya da bizim elimizle azaba uğratmasını bekliyoruz. bekleyiniz bakalım, biz de sizinle birlikte bekliyoruz.» [tevbe suresi ~ 52] **


* feyzü'l furkan meali
** fizilal-il kuran (tefsirinin) meali