kurt – dertli sözlük
yörüklerin hoşlanmadığı ve böcü dedikleri hayvan. kurt bir koyun sürüsüne girdiğinde koyunları yemek için öldürmez. boğazlayabildiği kadarını boğazlar. ki bu sayı elli altmışı bulur ve geçer kimi zaman. kurt tarafından yaralanan koyunların iyileştiği nadiren görülür. ki çoğu murdar gider.

ayı'dan daha vahşidir bu hali ile kurt. çünkü ayı yiyeceği bir koyunu öldürür ve gider. oysa kurt tamah etmeyi bilmez. ve zarar verir. yiyeceğinden çok çok fazlasını katleder.