sofist – dertli sözlük
insan sayısı kadar doğrunun var olduğuna inanan, antik yunana felsefeyi ve tartışamayı getiren bilgeler.
yunanca "sophistes" kelimesinden gelen bazı kuşkucu yunan filozoflarını tabir eden kelime. sofi ile alakası yoktur.

--- iktibas ---
"i̇nsanlar için bilgi edinme yolları üçtür: sağlam duyular, doğru haber ve aklın tefekkürü... sûfestâiyye diye anılan bir grup (yunan'daki sofistler) var ki bilgi vasıtalarının hepsini reddetmiştir. bunların bir kısmı varlıkların bir gerçekliği olamayacağını, bir kısmı ise böyle bir şeyin bulunup bulunmadığının bilinemeyeceğini kabul etmiştir. aslında bu şüphecilerle ilmî bir münakaşa yürütmeye imkan yoktur; ancak canlarını acıtacak kadar dövülmeli ki realiteyi (bizzat yaşayarak) kabule mecbur kalsınlar." (*)
--- iktibas ---