adn – dertli sözlük
kelime anlamı bir yeri mesken tutmak, bir yere yerleşmektir.
müfessirler adn cenneti hakkında iki görüş olduğunu ifade ederler. birincisi el-kesşâf'da da geçtiği gibi, adn cenneti belirli bir yerin özel ismidir. nitekim çesitli rivayetler bu görüşü desteklemektedir. meselâ, hz. peygamber de bir gece kendisini iki meleğin uyandırarak, çok güzel bir şehre götürdüklerini, cennet-i adn'ı ve buradaki kendi menzilini (konağını) gösterdiklerini anlatmışlardır.
i̇kinci görüşe göre ise, adn cenneti, cennet'in bir sıfatıdır. bazı âlimler bunun için, bütün cennetler adn cennetidir demişlerdir.

adn cennetlerine girenlerin her an cemalullah'ı görebilecekleri bizzat hz. peygamber (s.a.s.) tarafından bildirilmektedir. (buhârî, tefsir 55; müslîm, i̇man 296) (*)