elektrik – dertli sözlük
kopup gittiğinde aydınlıkları karanlığa çevirip insanları bir araya getiren, farklı odalarda yuvalanmış bireyleri tek bir odada muhabbet demlemeye teşvik eden güç.
zamanımızda mühim ihtiyaç. yıl 2016 olmuş, elektrik asli ihtiyaçlardan, ısıtma ve soğutma sistemleri, sanayideki birçok üretim tezgahı elektriğe muhtaç iken bunu bir lüks ihtiyaç gibi anlatanlar peydah oldu. enteresan günlerden geçiyoruz.