çocuk – dertli sözlük
bazen gerçek anlamda bazen de mecazen kullanılan kelime. kimi zamaan 18 yaşındakine de deniiir 3 yaşındakine de denir. genelde saf ve temizdirler.