gemilerin karadan yürütülebileceğini düşünmek – dertli sözlük