kendi verdiği ukteyi dolduran yazar – dertli sözlük