türkçe hassasiyeti – dertli sözlük
bazı durumlarda fazla ileri gidilerek bilgi alıntısı olan kelimeleri dahi dilden atma uğraşı ile asıl hedefinden saptırılan takdir edilesi çaba.