nazar ber kadem – dertli sözlük
yolda yürürken gönlün dağılmasına fırsat vermemek için sağa sola değil ayak ucuna bakmaktır. tasavvufi eğitimde prensiptir.
nazar ber kadem, tasavvufi eğitimde prensip sayılmakla birlikte daha çok nakşibendiliğin sistematize ettiği kurallar arasında anılmaktadır.
ayrıca belirtmedem geçemeyeceğim: "göz ayakta gönül allah'ta" gibi tanımlamalar ister istemez gülünç gelmektedir duyana.
manevi anlamda geçmişe ve geleceğe; sağa ve sola bakmadan hak yolda ilerlemek gibi bir yorumu da vardır.