ydus – dertli sözlük
nâm-ı diğer yandal uzmanlık sınavı. tıp fakültesinden mezun olduktan sonra çeşitli dallarda uzmanlık yapmış kişilerin o branşa ait daha da özelleşmesi için verilen eğitime yerleştirilmesini sağlayan sınavdır. başta dahiliye ve çocuk hastalıkları olmak üzere 10-15 uzmanlık alanında yandal ihtisası söz konusudur. yapacağınız tercih ve aldığınız puana dayanarak fakülte yada eğitim araştırma hastanelerinden bu eğitimi veren birimlere yerleştirilirsiniz. eğitim süresi pek çok yan dalda 3 yıldır.