yol kesmenin fıkıhtaki hükmü – dertli sözlük
--- iktibas ---

yoldan geçenlerin önünü kesmek, kuvvet kullanarak geçişi engellemek ve yolcuları soymak. yol kesme suç, tek kişi veya topluluk, silah veya silahsız, meskun alanda veya kırda yahut şehir içinde ya da şehir dışında işlenmiş olabilir. bütün bu durumlarda suç işlenmiş sayılır ve şu âyette belirlenen ceza uygulanabilir: "allah ve rasûlüne karşı savaşan ve yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışanların cezası, ancak öldürülmeleri veya asılmaları, yahut ayak ve ellerinin çaprazlama kesilmesi ya da yeryüzünde başka bir yere sürgün edilmeleridir. bu dünyada onlar için bir zillettir. âhirette ise, onlar için büyük bir azap vardır. ancak kendilerini yakalamanızdan önce tevbe edenler olursa, bilin ki, allah, "gafûr`dur, rahîmdir" çok bağışlayan ve çok merhamet edendir" (el-mâide, 5/33, 34).

bu âyete ve islâm hukukçularının bundan çıkardığı hükümlere göre, yol kesenin cezası şu şekilde belirlenmiştir.

a) soygun yapıp, adam öldürmüşse, yol kesici öldürülür ve ibret için asılır. ?.

b) yalnız adam öldürmüş olup, soyguna katılmamış bulunursa, asılmaksızın öldürülür.

c) adam öldürmeksizin, yalnız soygun yapmışsa, çapraz bir şekilde eli ve ayağı kesilir.

d) adam öldürmeden ve soygun da yapmaksızın, yalnız yolda korku ve terör meydana getirenlere "sürgün cezası" uygulanır mâlikîlere göre ise; yalnız soygun yapılmışsa devlet başkanı öldürme, asma ve çapraz kesim konusunda seçimlik hakka sahiptir. yolda öldürme soygun yapmaksızın yalnız korku ve terör yaratırsa, devlet başkanı, öldürme, asma, çapraz kesim ve sürgün için seçimlik hakka sahip olur (ibn teymiyye es-siyâsetü`ş-şer`iyye, mısır 1951, s. 82, 83; ibn kudâme, el-muğnî,1367, y.y. viii, 228).

--- iktibas ---
ebu saidul hudri (r.a) dan riyayet edildiğine gör peygamber efendimiz(a.s.m) şöyle buyurdu: “sakın yolların üzerine oturmayınız ” bu durumda bırakın yol kesmeyi, yayalar için yapılan kaldırımlara araba koymak dahi kul hakkıdır.
sadece yol kesme fiilinin fıkıhta sabit bir hükmü olmaz.
çünkü yol kesmek dediğimiz şey sınırı, yöntemi, sebebi çok değişken olabilecek bir fiil.
milyon tane sebep için, milyon tane yöntem kullanılarak yol kesilebilir.

yol kesmenin farz olduğu durumlar da olur,
yol kesmenin mübah olduğu durumlar da olur,
yol kesmenin mekruh olduğu durumlar da olur,
yol kesmenin zulm-haram olduğu durumlar da olur.

bir zahmet siyer okuyun ve görün bedir savaşı'nın evvelini.

eğer fıkhi bir meseleyi konuşacaksanız ya da bir meselenin fıkhını münazara edecekseniz evvela sınırları, yöntemi, niyeti ve meselenin neticesini belirlemelisiniz.