içki içmek – dertli sözlük
içki kelime itibariyle içilen şey manasındadır, bu su olur, ayran olur, şarap olur vs. toplumda genel olarak içki denildiğinde alkol veya dinin haram kıldığı şeyler akla gelir.


--- iktibas ---

i̇çki içme cezası dışındaki hadler kur'an'la, içki içme cezası ise sünnetle sabittir.

--- iktibas ---
allah yasak etti dedik duymadın, resulullah (sav) yasak etti dedik duymadın, kur'an yazdı dedik duymadın, o zaman kıyamette ver hesabını..(bilhan ılgaz)
insanın, kendisini insan yapan temel vasfından sıyrılma yahut en azından o vasfı bulanıklaştırma girişimi. ilginç bir yaklaşım gerçekten.