kelam – dertli sözlük
ilk dönem selef alimleri tarafından yasaklanmış ama daha sonraki dönemlerde itikadi mezheplerin temelini oluşturmuş ilim.
kelam ilmi müteşabih ayetlerin tevil edilmesi, akıl-nakil dengesi, iman esasları gibi konularla ilgilenir.