ihtiyar – dertli sözlük
ihtiyar kelimesi, arapça "hayr" kelimesinden türemiş.
hayr: seçme, ayıklama, ayırma.

türkçede daha çok yaşlı, yaşlanmış kişiler için kullanılmaktadır.
eskiden dava sevdalısı olan şimdilerde ise evilik programlarında nine sevdalısı olanları mevcuttur.
bir anlamı da istek'tir. gayri-ihtiyari sözü ise istek dışı, istemeden, istemsiz olarak anlamındadır.
hayatının büyük bir kısmının artık değiştirilemeyecek biçimde geçmişte kaldığını düşünen kimse...
gençlerin aynada göremediklerini ihtiyarlar bir tuğla parçasında görürler. (mevlana hz.) tecrübelerinden faydalanmamız gereken.