paradoks – dertli sözlük
bir olaydaki çelişki, illüzyon, yanılsama vs..

misal:

tarihte bilinen ilk paradoks örneklerini giritli olan epimenides vermiş.

-'bütün giritliler yalancıdır!' demiş. şöyle ki :

eğer gerçekten giritliler yalancı ise kendisi de giritli olduğuna göre o da yalancıdır. yani söyledikleri yalandır. o halde bu cümlesi de yalandır. o halde bu cümle doğrudur. o halde ...
5 vakit namazdan sonra dua ettiğiniz insanlarla,en çok canınızı yakan insanların aynı kişiler olması.
kepek için kullanılan şampuanın saç dökmesi,saç dökülmesine karşı kullanılan şampuanın kepek yapması...
zihin açıcı bir işlev görürler. insanın allah lutfu zekasını ve beynini çalıştırması için bundan büyük nimet olamaz. çıkmaz sokak gibi görenler veya gösterenler, öğrenilmiş çaresizliki öğrenen ve aşılayanlardır.

(b: iki ucu b.'lu değnek): müslüman temiz olandır ve temiz olanı sever. ne işin var pislik ile.

(b: aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık): lavabo durur iken neden yere tükürürsün. müslümanın yere tükürmesini ol hz. nebi(a.s.)'ın yasakladığını bilmez misin?
+ama yoldayım?!
- o zaman yut!!
+ama kanlı balgam?!
-o zaman insanları tiksindirmeden bir çöp kovası, konteynırı bul

vs. vs.

iki örnekte de görüleceği gibi paradokslar yolu tıkamaz. herkesin kendi özgün yolunu bulması için varlardır sadece. düşünmek, düşlemek isteyenler için.