irşad – dertli sözlük
hak ve hakikate, iyiye, doğruya tercüman olmak, allah yolunu göstermek manalarına gelen irşad; tasavvufi manada da allah'ı kullarına, kullarını da allah'a sevdirmektir. yani bir diğer deyişle, insanın özündeki insanlık kabliyetini ortaya çıkarıp, onu insan-ı kâmil yapmak ve insanı iyiliğe, ibadete, güzel ahlâka, salih amele, istikamete, yani rabbi'nin rızasına yöneltmek suretiyle o'na ulaşmasını sağlamaktır. i̇rşad edene mürşid denir.

" i̇çinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir sınıf bulunsun. i̇şte kurtuluşa eren onlardır. " (âl-i i̇mran, 104)