içinde bulunulan devri yüceltmek – dertli sözlük
modern zaman insanının düştüğü yanılgılardan biri.
birçok meseledeki cehaleti vurgularken şunu söyler ''sene ikibin bilmem kaç hala...''
tabii bu kıyas -yüceltme olmaksızın- teknik meselelerde yapılabilir. mesela 2013'te hala dumanla haberleşene gülerler, gülsünler de.

fakat bu kıyas ve yüceltme toplumsal, sosyolojik ve dini meselelerde yapılırsa, çok abes neticelere varılabilir.
insanlığın zamanla geliştiği, önceki insanların ilkel olduğu yani bilim ilerledikçe insan gelişir tezi, bilim putuna tapan evrimci inanışıdır. (dikkat edilirse bu tür kıyasların çıkış noktası bilimin ilerlemesidir.)

bilim bir insanı ne kadar geliştirebilir ki?
yahut; günümüz müslümanı tekniğin ilermesi sayesinde bazı ayetlerin ve mucizelerin gerçekleştiğine şahid oldu diye, asrı saadet müslümanından daha mı ilerde?
çağdaşlıkla alakası vardır. "çağ bozuksa çağdaşlığın bir anlamı kalmıyor" tarzında düşünmeyenlerin yaptığı faaliyettir. çağdaşlık ve güncellik övülürken geçmişin tekzip edilmesi birbiriyle paralellik gösteriyor gibi durmasına rağmen böyle değildir. mesela i̇slamî şeriati eski diye tekzip edenler antik çağdaki yönetim biçimini kullanıp da 4 asır önceki laikliği müdafaa etmektedirler. veya bugün felsefeyi bilimin bir alt dalı gibi görmeye çalışanlar yunan filozoflarının hayat arkadaşı olan erdem kaygısından büsbütün uzaktırlar. vb.


(bkz:zamanı kokutanlar mürteci diyorlar bana)