mevzu hadis – dertli sözlük
hz. muhammed (s.a.v.) söylemediği halde o söylemiş gibi rivayet edilen sözlerdir. bu en başta peygambere fitiradır. ve din hususunda peygambere yalan isnad etmektir.

mevzu hadislerin uydurulma sebepleri şunlardır:

1-siyasi ayrılıklar
2-zındıklık
3-bir ırka, kabileye, dile, beldeye veya imama beslenen taassup
4-kıssacılık ve vaizcilik
5-fıkhi ve kelami ihtilaflar
6-dini bilmeden hayrı istemek uğruna hadis uydurmak
7-sultanlara ve emirlere yaklaşmak için onların hevasına uyarak hadis uydurmak


kaynak:mevzu hadisler, imam eş-şevkani, ankara, nisan2006, medarik yayınları, sayfa:57-58