namaz kılmayanın hali – dertli sözlük
onlar cennetlerdedirler. birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: “sizi sekar’a (cehenneme) ne soktu?”
onlar şöyle derler: “biz namaz kılanlardan değildik.”

(müddessir süresi, 40-43 ayetler)
dünyada çekeceği azaplar:

1- namaz kılmayanın ömründe bereket olmaz.
2- allahü teã¢lã¢nın sevdiği kimselerin güzelliği, sevimliliği kendine kalmaz.
3- hiçbir iyiliğine sevap verilmez.
4- duã¢ları kabã»l olmaz.
5- onu kimse sevmez.
6- müslümanların birbirlerine yaptıkları iyi duã¢larının buna fã¢idesi olmaz.

ölürken çekeceği azaplar:
1- zelã®l, kötü, çirkin can verir.
2- aç olarak ölür.
3- ã‡ok su içse de, susuzluk acısı ile ölür.

mezarda çekeceği acılar:
1- kabir onu sıkar. kemikleri birbirine geçer.
2- kabri cehennem ateşi ile doldurulur. gece, gündüz onu yakar. cehennem ateşi dünya ateşine benzemez.
3- allahü teã¢lã¢, kabrine çok büyük yılan gönderir. dünya yılanlarına benzemez. hergün, her namaz vaktinde onu sokar. bir an bırakmaz.

kıyã¢mette çekeceği azaplar:
1- cehenneme sürükleyen azap melekleri yanından ayrılmaz.
2- allahü teã¢lã¢, onu kızgın olarak karşılar.
3- hesã¢bı çok çetin olup, cehenneme atılır.)
namaz kılmayanın ömründe, bereket olmaz. ömründe, hayır ve menfaat görmez. ömrü çeşitli hastalıklarla, sıkıntılarla geçer. ma'nevã® huzã»ru olmaz. sahip olduğu dünyalıklar onu rã»hã® sıkıntıdan kurtaramaz.
ticarette zarara uğrayan ve iflasın eşiğine gelen iş adamının halinden daha da berbat bir vaziyette olan ve bu vaziyetini farketmeyip soğuk kanlılıkla vaziyetini koruyan kimsedir.
imam şafi, imam malik ve ahmed bin hanbel'e göre kasti ve mazeretsiz namazı terk edenin cezası ölümdür.
bu halde olanlara acımak sonra da namaz kıldığını zanneden insanlara acımak gerekir. sonra da namazdan nasibini yeterince alamayan zamane dünyasına acımak gerekir. çünkü bu hal dünyanın şuan ki halinin özetidir.
hesabı kendinindir, lakin ramazan günlerinde gözlemlediğim durum ziyadesiyle üzücüdür.özellikle namaz ehli bir ailede yetişmiş kişilerin namaz kılmadıklarına şahit olmak daha bir üzüyor, zaman zaman kılıp bıraktıkları oluyor. ne kılarken ne de kılmazken huzurlular.gözlemlediğim durum ise; özellikle iftar sonrası ahali namaz için bir telaş içindeyken namaz kılmayanların o vakitteki tedirginlikleri.göze batmamak için köşe kapmaca oynamaları.balkon vs. mesken tutmaları...