performans ödevi – dertli sözlük
sözlü ve yazılıdan başarı gösterememiş öğrencinin notunu yükseltme umuduyla aldığı ve başkalarına yaptırdığı ödev
lisede olmayan ilkokulda eziyet çektiren küçücük çocuklara bile verilen ancak hep başkaları tarafından yapıldığı için bir anlam ifade etmeyen ödev .
öğretmenin kitaptan tahtaya;
öğrencinin tahtadan deftere,
kırtasiyecinin defterden google'a yazdığı ve sınıfın 'ının aynı şeyi bulup getirdiği ödeve denmekte...

amaç bir şeyler yap-mış gibi olmak...
eğitimde yapısalcı yaklaşıma ağırlık verilmeye başlanmasıyla gündeme gelen kavramdır. tam olarak ne olduğuyla ilgilenmeyen öğretmenler eskiden yıllık ödev diye veregeldikleri ödev için bu ismi kullanırlar. aslı astarı şöyledir:

davranışçı yaklaşıma göre bütün davranışlar gözlenebilirdir. bir öğrenme gerçekleşmişse şayet, yani bir davranış değişikliği olmuşsa, bunun gözlenebilir olması gerekir. aksi halde öğrenmeden söz edilemez. mesela inatçı bir çocuk kırmızı kalemle yazmıyorsa kırmızı kalemle yazmayı öğrenmemiş kabul edilir.

yapısalcı yaklaşıma göre ise her öğrenme gözlenebilir bir davranışa dönüşmek zorunda değildir. gözlenemeyen davranışlar da vardır. mesela öğrenci öğrendikleri ile çeşitli meseleleri analiz edip eleştirebilir ancak bunu dışa yansıtmayabilir. o halde insanın ne kadar öğrendiğini tam olarak ölçmek mümkün değildir. bir söz söylemek gerekirse öğrencinin bildiklerini ne kadar gösterdiğinden söz edilebilir ancak. işte buna da performans denir.

işte, performansın ortaya çıkmasını sağlayan ödevler de performans ödevleridir. deney yapmak, model geliştirmek, rol oynamak, vs. gibi zihindekilerin ortaya çıkmasını sağlayan ödevlerdir. tek başına kağıt kalem yeterli değildir yani.