rebiülevvel – dertli sözlük
kameri takvime göre 3. aydır.
baharın başı anlamına gelir.
efendimiz(*) doğumu ve vefatı bu ayda vuku bulmuştur.
baharın başı / ilkbahar anlamına geliyor imiş... hicri/kameri bir takvimde bu anlamda bir ayın bulunması çok saçma.daha da saçma olan bir husus: hemen arkasından gelen ayın (*) rebiülahir olması. yani ilkbahar/baharın başı ile sonbahar/baharın sonu anlamlarına gelen iki ay peşpeşe.ne açıdan tutsan elde kalır duruyor şu haliyle. bilgisi, ilgisi veya mantıklı bir açıklaması olan varsa beri gelsin...
mevsimler bahar, yaz, güz ve kış halinde üçer aydır.
bu nebatat ve hayvanların neyi, ne zaman ve nerede yapacaklarını tayin eden hava olaylarından müteşekkildir.
ancak kamerin halini esas alarak tayin ettiğimiz hayatımızda (tabii varsa böyle bir işimiz) ayların isimleri ile mevsimlerden ziyade işlerimizi ifade edebiliriz.
rebiülevvel tıpkı nevbahar gibi baharın ilk günleri anlamına geliyor, bu baharın sonu ise rebiülahir.
necip şahı muhammed mustafa ﷺ nesi'yi yasaklamıştır. müşrikler mevsimleri ve kameri ayları birbirine sabitlemek adına yahut farklı maksatlar uğrunda aslından başkayı kabul ederler. hicri takvimimiz tarihi takdimimizdir. hicret bu ayda tamam olmuştur.
kaymaz, yanılmaz ve ayrılmaz hayat ahdini insan ancak vaktiyle (bu namaz vakitleridir), günüyle (bu pazar gününden başlayarak altı güne istiab alemin cuma ile yedinci gününden kabulü kapısıdır), ayıyla (bu kamerin asumanda her gün için farklı bir hâlini görmemizle gün gibi tam bir kararla meydandadır) ve neticede yılıyla (bu ayların dönmesiyle mesela 33 yılda bir, denk gelişiyle iki kez tarım vergisi alınan bir malî sistemde olduğu gibi vücudumuz, mevcudumuz ile irtibatımızda müsteani irsale ilerlemek çaresinde olmamızdır) tarih olur, doğru olur. bundan başka şeyin içerisinde vuku bulduğu söylenen her olay muammadır, mitolojiktir; sapıkçadır. allahın yeri, göğü ayla tebdil ettiğini kabul edene mümin allahın ayetlerinde şeke düşmüşse ancak haksızlarla bir olur.