hz muhammed – dertli sözlük
son peygamber, önder, kainatın gözbebeği, ''canım kurban olsun senin yoluna'' sözünün muhatabı...
ahlakı kur'an ahlakı olan, dine kendi nefsinden bir şeyler eklemeyen, kendisine vahyedileni olduğu gibi insanlara tebliğ eden, müslümanların din uğruna en çok eziyet çekenidir.
kimseden bir işaret gelmeyecek
bir melek kimsenin alnını sıvazlamazsa
söylemez size kimse dünyadaki ömrü boyunca
hiçbir insana yan bakışı olmayan kimdi
kimdi yan gözle bakmadı kır çiçeklerine bile
öğretmek için cephe nedir
kıyam etti
torunu kucağında
dönünce bütün gövdesiyle döndü
bir bu anlaşılsaydı son yüzyılda
bir bilinebilseydi
nedir veche...
(bkz:bir yusuf masalı)
mustafa cihat'ın seni anlatamam isimli eseriyle o'nu anlatamayacağımızı bir kere daha anladığımız, ismini andığımızda gönlümüzü titreten alemlerin efendisi, yüce peygamberimiz(s.a.v.)
571 yılında babasız olarak dünyaya gelmiştir. babasının adı abdullah'tır. iki yıl sonra da annesini kaybetmiştir. annesinin adı da amine'dir.

daha sonra dedesi bakımını üstlenmiştir. adı abdulmuttalip'tir. dedesinin vefatı ile bakımını amcası ebu talip üstlenmiştir ki aynı zamanda hz. ali'nin de babasıdır.

25 yaşında hz. hatice annemiz ile evlenmiştir. bu evlilikten altı çocuk sahibi olmuştur. ve annemiz onun için bir eşten öte anlamlar ihtiva etmiştir.

40 yaşına kadar hiç yalan söylememesi ve emanete riayeti ile tanınmıştır.

kabe'nin yeniden inşaasında hacer-ül esved taşını yerine o koymuş, ve büyük bir kandavasını önlemiştir. ticaret ve çobanlık yapmıştır.

vahiy gelene kadar okuma yazma bilmediğinde tüm alimler ittifak içerisindedir.

40 yaşında risalet ile görevlendirilmiştir. on yıl mekke'de tebliğde bulunmuş. kavminin düşmanca tutumlarından dolayı medine'ye hicret etmek zorunda kalmıştır.

miraç hadisesi ile şereflendirilmiştir. ve allah ile perdesiz görüşen hz. musa (a.s.)'dan sonra ikinci peygamberdir.

hicretten sonra ümmeti hızla çoğalmış ve kendisini öldürmeye çalışan kavmini şehri fethettiği halde affetmiştir. hakkında ölüm emri bulunanlar hariç kimsenin malına, canına ve ırzına zarar gelmemiştir.

hz. hatice'nin vefatından sonra 9 kez evlenmiştir. ve erkek evladı yoktur. üç tane doğmuş ise de bebek denecek yaşta vefat etmişlerdir.

allah'tan aldığı vahyi eksiltmeden ve kendisinden bir şeyler katmadan ashabına tebliğ etmiştir. ve inzal olan vahyi ilk kendi nefsinde tatbik etmiştir. dinini hiç bir şeye karşılık satmamış. küfürden ve ölümden ve cihaddan asla kaçmamış ve korkmamıştır.

hiç bir savaşı kendisi açmamıştır. tamamı savunma amaçlı veya allah'ın emridir.

dünya malına meyletmemiştir. hatta borçlu olarak vefat etmiş. borcu ise bizim anladığımız hali ile olan alacak-verecek değil, bulunmuş olduğu vaadleridir. ve hz. ebu bekir tarafından karşılanmıştır.