tanrı – dertli sözlük
batının kullandığı ifadedir...müslümanlar için allah tır...yoktan var edendir..rahman ve rahim olandır....
ingilizce god, arapça ilah, türkçe çalap kelimesinin türkçe'ye farsça'dan geçmiş karşılığıdır.

tanrı insan açısından çoktur. erkeği ve dişisi vardır. islam inancıda bu tanrıların hepsinin reddedilip bir ve tek olan tanrı olan allah'ın kabul ve tasdik edilmesi ile başlar.
farça'dan türkçe'ye geçmiş olması ihtimali çok az olan kelime. köktürk yazıtlarında geçen kök tengri vb. ifadeler sözcüğün türkçe olduğunun delilidir.
islami çevreler, allah'a "tanrı" denilince rahatsız olurlar, allah'a tanrı demeyi çağdaşlık addeden kişilerin bunu demeleri gerçekten rahatsız edicidir.
ilah kelimesinin dilimizdeki karşılığı, genel bir anlamda kullanılır.
"allah" dersen mürteci, "tanrı" dersen çağdaşsın
bu özürlü beyinle akıl nasıl bağdaşsın (nfk)