aidiyetsizlik – dertli sözlük
eğreti durma durumu. işe, ortama, tanışların ve hatta yakınlarının evlerine, büyüdüğün ortamlara ait hissetmeme. hissedememe... yalnız yaşadığın evin, kullandığın eşyaların bile zorlama ve komik durması. garip ve birkaç yıldır aşamadığım hislerden. unutmadan sizi anlamayan, anlamak istemeyen ve sizin aynıyla mukabele ettiğiniz insanlar da bu hissi katmerlendiren etmenler arasındadır.
zamana ve mekana ait olmama hissi.
sıklıkla yaşadığım hissiyat. sanki var olduğumuz zaman ve buna bağlı mekân beni anlamlandırmıyor. sanki ben bulunduğum mekana ve içinde bulunduğum zamana ait değilmişim gibi. sanki zaman dürülüyor ve mekanda var olma hissiyatı ortadan kalkıyor. varlık ile yokluk arasında gidip geliyormuşum gibi. biraz çocukça gelebilir belki. ama bu durumu tam tanımlayamıyorum.