hira mağarası – dertli sözlük
"arayış" demektir...
varlık sancısının "alemlere rahmet" olan iftihar tablosu'nu doğurduğu yerdir.
kulun "bittim !" rabb'in "yettim !" dediği yerdir.
ilk vahyin geldiği yer. peygamberimiz ilk vahiyden sonra ara sıra bu mağaraya gelmiştir. mesela bir defasında ashabından bazılarıyla hira'nın zirvesine çıkmış, bu sırada dağ sarsılıp sallanmaya başlamıştı. bunun üzerine peygamber efendimiz; "sakin ol, ey hira! şu anda senin üzerinde bulunanlar ya bir peygamber, ya bir sıddık, ya bir şehittir" buyurmuştu.
(müslim, fedailü's-sahabe, 50).
mekke'nin kuzeydoğusunda kâbe'ye yaklaşık 5 km. uzaklıkta, içinde hz. peygamber'e ilk vahyin geldiği mağaranın yer aldığı dağdır. dağın cebelinûr (nur dağı) diye de anılması, insanlara en doğru yolu gösteren vahiy nurunun bu dağdaki bir mağaraya inmesinden dolayı olmalıdır.
duvarlarında yer alan ve maalesef büyük çoğunluğunun türkçe memleket isimleri ve plaka numaralarının oluşturduğu yazı kirliliğini temizlemişler. https://twitter.com/mecra/status/1273560761223335937