kayıt

istişare

 1. 15
  kendine dair ahlakı olan kuvvetli bir kaide-i subhani ve ameliyat-ı muhammedîdir.

  ahlakına dair birkaç üssul esas:

  - istişare bir emr-i ilahidir, bu cihetle ibadettir, ibadet olduğu cihetle halis olması zaruridir, ihlassız amel menfaatsiz bir meşgaledir. ihlası ise cenabıhak cem olmayı, meşveret, muarefet, muaşeret emre ettiği için bu işi kuvvetli bir emir ve ibadet bilip yapmaktır. en yüksek gayesi bunu bilmekteir.

  - istişare bir duadır. zannedildiği gibi istişare edenler hakkı kendi aklı ve nefsiyle bulmak için orada değildirler. hakkı ortaya çıkarmak için yağmur duası gibi, cuma namazı gibi, bayram namazı gibi bir umumi ibadet ve kulluk vaziyeti alarak allaha arz-ı endam-ı abdiyyet etmek için oradadırlar. neticesi olan güzel kararı allah verir. istişareden beklenen dünyevi mana bu vücudi manaların yanında ancak bir gölgedir.

  - istişare edenler bilmelidirler ki, allah hakkı bulmaları için onların bir araya gelip, sırf allah bu şekil bir meşvereti istedi diye o konu üzerinde düşünürken, allahın içlerinden birisinin veya birilerinin aklına,kalbine hak olan manayı veya mananın bir kısmını ilham eder. yoksa onlar o mesele üzerine konuştukları için ilahi olan doğruyu bulacak değillerdir. doğruyu allah onlara ilham edecektir, bunun bir nevi ayinini yerine getirirler.

  ((burada bir haşiye düşelim: bu makamda 'doğru' dediğimiz mefhum iki çeşittir. birisi öyle bir doğrudur ki bütün neticesi dünyaya bakar ve kısa bir zaman için 'doğru' dur.. diğer ikinci kısım 'doğru' hakk tır, yani hem dünyaya hem ahirete hem rıza-ı ilahiye bakan yüzü vardır ki, bu şekilde bir doğru tedavülden kalkmaz bir doğrudur.)))

  - istişare edenler, istişare meydanına fikirlerini kabul ettirmek için gelmezler. istişareye gelen herkes heybesindeki yani gönlündekini ilmindekini fikrindeki ortaya boşaltır. mesela nasılki herkes heybesindeki azığı ortaya boşaltsa en güzel sofra ancak o zaman ortaya çıkar, ama herkes benim heybemdeki azık en iyisidir dese, o zaman münakaşa ortaya çıkar... aynen öylede istişarede sadece ibraz-ı rey söylenir, o rey belki hakkın kendisi belki hakkın bir parçası olduğu, ancak tüm reylerin ortaya konulmasıyla zahir olur.

  - istişare eleğine giren fikirler insafla, müsbet bir niyyetle mihenge vurulur, sırf zemmetmek, açık bulmak, kendi fikrini yükseltmek için karşının efkarını bastırmak için yapılsa, istişare hem ibaden manasını kaybeder hem dünyevi faydasını da akim bırakıp iptal eder.

  - istişarede herkes hakkı arar, öyleyse münakaşaya sebep yoktur, çünkü hakkı bulmak herkesin faydasınadır, münakaşa eden nefsini ve hissini karıştırmış, münakaşa eden haksızdırlar.

  - istişarede karşıdakine kulak vermek, ona cevap yetiştirmeye çalışmadan anlamaya çalışmak esastır, yoksa her dediğine hemen tenkit parmaklarını uzatmak yümünlü, sağduyulu bir iş değildir.

  #481231 eren | 12 ay önce
   
 2. 14
  hoş davranıştır. zayıflık değil yüceliktir.
  #435129 alimdede | 7 yıl önce
   
 3. 13
  al-i imran suresi 159. ayet'te allah'ın peygambere emri.
  ve dolayısı ile bizlere.
  #435079 sır | 7 yıl önce
   
 4. 12
  --- iktibas ---

  kelime anlamı arıdan bal almak demektir. bal ise adeta şifa ile aynı anlama gelir. demek ki istişare ferdi, ailevi ve içtimai bütün dertlere şifa getirir.
  istişare, mesuliyetin taksim edilmesidir. *
  --- iktibas ---
  #435067 zübdeialem | 7 yıl önce
   
 5. 11
  (bkz: şûra)
  #413707 mostar | 8 yıl önce
   
 6. 10
  her şey için ve herkesle yapılmaz.
  soruşturulacak işe hakim olan ve tecrübesi olanlarla yapılır.
  islam alimleri istişare edilecek kimselerde aranılan bazı hasletleri zikretmişler.
  emanet
  ilim
  takva
  tecrübe
  istişare edecek kişiyle arasındaki muhabbet.
  #413706 mostar | 8 yıl önce
   
 7. 9
  her ilişki türünde sağlık belirtisi verir.
  #409163 filozofkarga | 8 yıl önce
   
 8. 8
  peygamber efendimiz (SAV)'in hayatında büyük bir yer teşkil eden uygulamadır. bir işimizi yapmadan önce bilgisine, tecrübesine güvenilen insanlara danışmak esastır. bireysel ve toplumsal olarak her türlü ciddi olayda danışmak, bilgi almak, sormak, görüş almak esas uygulamarımızdan olmalıdır. bunu adet haline getirmeliyiz.

  güncel bir konu olduğu için suriye meselesi çok güzel bir örnektir. savaşta toplumsal olarak bizim için çok ciddi bir meseledir. duygulara göre hareket edilmez. savaştan kaçmak korkaklık olduğu gibi, bilinçsiz bir şekilde savaşa girmek de felaketin başlangıcıdır. bu nedenle herşey teferruatlı düşünülüp tartışılır bundan sonra karar verilir.

  bu örnek de olduğu gibi her işte acele etmeden danışarak iş görmek her zaman çıkarımızadır.
   
 9. 7
  istihareden önce gelendir.
  #408684 haya | 8 yıl önce
   
 10. 6
  nur cemaatindeki kişilerin sünnete itibar ettiğini gösteren (bu yönden de takdirlik) peygamber fiili.
  #30021 guzel bi nick | 10 yıl önce
   
 11. 5
  nur cemaati evlerinde sorumlu kişilerin ikide bir toplanıp maklube yemesine ve evin diğer elemanların canlarına tak etmesine sebep olan toplantılar dizini.
  #30017 fikirbabası | 10 yıl önce
   
 12. 4
  konuya hakim olan kimselerle yapılması gerekendir.
  #30003 beyruni | 10 yıl önce
   
 13. 3
  sünnettir. müslüman nerdeyse attığı her adımı istişare etmelidir. istişare en az 3 kişi ile edilmelidir.
  #30002 guzel bi nick | 10 yıl önce
   
 14. 2
  (bkz: meşveret)
  #14516 ebu gabşan | 11 yıl önce
   
 15. 1
  efendimiz'in hayatında önemli bir yeri olan; lakin günümüz insanlarının kitaplarına uydurmakta geri kalmadıkları meseledir.
  bazıları abartıp "istişare kararına uymak farzdır" der; bazıları istişaresiz dışarı adım atamaz.
  istişare, sorgulamak ve gerekirse doyasıya tartışmaktır...* * *
  aklın sınırlarını zorlamaktır...
  lakin en güzeli istişareye yüceltme operasyonları yapmadan, her akıldan fikir alıp, mevzuya hikmet nazarıyla bakmaktır.
  #14456 mimravav | 11 yıl önce