aşksızlara verme öğüt – dertli sözlük
yunus emre’nin değerli öğütlerinin yer aldığı şiiri:

aşksızlara verme öğüt
öğüdünden alır değil
aşksız kişi hayvan olur
hayvan öğüt bilir değil

eksik olman ehillerden
kaça görün cahillerden
tanrı bîzar bahillerden
bahil dîdâr görür değil (cimri)

boz yapalak, devlengece (baykuş, çaylak kuşu)
emek yeme irte gece
onun işi gözsepektir (köstebek)
salıp ördek alır değil

şah balaban, şahin doğan
zîhî öğmüş onu öğen
doğan zaif olur ise
doğanlıktan kalır değil

kara taşa su koyarsan
elli yıl ıslatır isen
heman taş gine bayağı
hünerli taş olur değil

ol iki cihan güneşi
zâhir dünyasın değşirdi
câhil onu öldü sanır
ol hub sağdır, ölür değil (güzel)

yunus olma câhillerden
ırak olma ehillerden
câhil ne var mümin ise
câhillikten kalır değil