allaha sığınılan haller – dertli sözlük
bildiğimiz tüm kötülüklerden, örnek kötüler gibi olmaktan velhasılı peygamber efendimizin o'na sığındığı bütün hallerden o'na sığınmayı gerektiren haller.
anlamayan kişilere karşı korunma metodu.

bu durumu dile getirdikten sonra en ufak uğraş bile kişiyi büyük günahlara itebilir.
"allah’ı unutup da, allah’ın da kendilerini kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayın; onlar, yoldan çıkmış kimselerdir. (haşr 19)" ayetinde geçen kimselerden olmaktan.