mutaassıp – dertli sözlük
müsbet ilimlerin hiçbir şey ifade etmediğini ve bir işe yaramadığını iddia eden zihin.

bu zihinler için mensubiyet mevsufiyetten daha mühimdir. bu yüzden de cemiyetlerin ve fikirlerin mensuplarına bakarlar, mensuplarını tartışırlar.
i̇lkel, bağnaz anlamlarına gelir, fakat çoğu insan, dindarlardan bahsederken bu kelimeyi kullanırlar farkında olmayarak.
kendi düşüncesine sıkı sıkıya bağlı olmakla kalmayıp, farklı düşüncelerin tamamına bilgisizce düşman olan kimse.