x – dertli sözlük
i̇lköğretim sınıflarında çarpma işareti,lise ve daha yüksek kademe de bilinmeyen olarak kullanılan iki küçük çubuğun çapraz şekilde konulması sonucu meydana gelmiş işaret,bazı alfabelerde harf vs.vs.
her ne kadar matematikte bilinmeyeni ifade etse de, sembol anlamı 'yasak, erişilmez, kapalı, tehlikeli' gibi anlamlar içerir.
bilinmeyenler tehlikelidir gibi bir anlam çıkar mı? bu mana doğru olur mu? tartışılır.
hülasa; arapçadaki 'şey'in karşılığı olduğu için matematikte bilinmeyeni ifade ediyor. yoksa sembol anlamı itibarı ile yanlış bir seçim.

misal;
saatlerce matematik anlattığım bir büyüğüm dersin sonunda ''her şeyi anladım da bu çarpı işaretine diye iks iks diyorsun'' demişti.
sembol doğru seçilseydi, bu tür hikayeler yaşanmazdı.(*)